Stadsvy

DK K4A 08-53 007_02.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Objekttyp

Nyckelord

Beskrivning

Lindötrafiken, buss med släpbuss.

Tillkomsttid start

cirka 1947

Bildnummer

DK K4A 08-53 007_02

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman