Stadsvy

DK K4A 08-53 007_01.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Lindötrafiken. Buss med gengas på Repslagaregatan.

Bildnummer

DK K4A 08-53 007_01

Gata

Repslagaregatan

Stadsdel

Gamla staden

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman