Hem > Om databasen

Om databasen

Stadsarkivet började digitalisera delar av sina omfattande fotografibestånd 2002, detta i samarbete med Arkivdata i Norrköping,
ett arbetsmarknadsprojekt. Vi valde att i första hand satsa på foton av byggnader och miljöer i tätorten Norrköping.

Bilderna i den databas som blivit resultatet är lågupplösta och bilddatabasen, som nu omfattar drygt 35 000 poster, är främst
avsedd att fungera som ett sökhjälpmedel.

Bland bestånden kan nämnas kommunens byggnadsnämnd, Norrköpings Arbetareförening, fotograf K L Lindelöw och Fröbelföreningen i Norrköping.