AB LINDÖ SÄTERI

Omslagsbild

Beskrivning

Samtliga sjuttio bilder i beståndet härstammar från år 1902. De utgör en dokumentation av Lindöområdet som det såg ut innan dagens stadsdel Lindö tillkom. Bilderna visar bland annat interiörer och exteriörer av villor i området, vyer från ett utsiktstorn och från hamnen.

Fotofirmans namn står instämplat vid varje bild: "Leverin & Co Drottninggatan 61 Stockholm". Uppdragsgivaren är inte med säkerhet känd, men troligen är han Carl Th. Du Rietz, stadsmäklare i Norrköping och drivande kraft i det år 1899 bildade bolaget AB Lindö säteri. Bolaget hade inköpt hemmanen Lindö, Skår och Rosendal med avsikten att exploatera området.

Samlingen består av 70 bilder och bilderna är samlade i ett album vilket förvaras i Norrköpings stadsarkiv.
Objekttyp: