Stadsvy

DK K4B 08-53 009.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Korsningen Norra Promenad - Vattengränden, kvarteret Lammet i Bakgrunden

Tillkomsttid start

1950-tal

Bildnummer

DK K4A 08-53 009_06

Gata

Norra Promenaden

Kvarter

Lammet

Stadsdel

Nordantill

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman