Stadsvy

DK K4A 06-41 002_02.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Broocmansplan från Hörngatan med kvarteret Grönsiskan i bakgrunden och kvarteret Timmermannen till vänster. Notera att bilden är tagen innan spårvagnsspåren drogs.

Tillkomsttid start

1944

Bildnummer

DK K4A 06-41 002_02

Gata

Hörngatan

Kvarter

Grönsiskan

Stadsdel

Söderstaden

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman