Stadsvy

DK K4A 06-41 231_05.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Korsningen Taborgsbergsvägen - Riksvägen 1950. I bakgrunden kvarteret Vallmon. Ett antal spårvagnar. Notera att Hagaskolan inte är byggt ännu.

Tillkomsttid start

1950

Bildnummer

DK K4A 06-41 231_05

Gata

Taborsbergsvägen

Kvarter

Vallmon

Stadsdel

Haga

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman