Stadsvy

DK K4B 12 53-26 010.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Norr tull korsningen Norra promenaden - Kungsgatan.

Tillkomsttid start

1953

Bildnummer

DK K4B 12-53 26 010

Gata

Norra Promenaden

Stadsdel

Nordantill

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman