Stadsvy

DK K4B 23 55-24 024.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Snölastning på Drottninggatan, en spårvagn passerar. Kvarteret Korpen med Skandiabiografen till höger.

Tillkomsttid start

1955

Bildnummer

DK K4B 23 55-24 024

Gata

Drottninggatan

Kvarter

Korpen

Stadsdel

Gamla staden

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman