Stadsvy

DK K4B 23 55-24 021.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Nygatan, vid Söder tull, vy mot öster. Kvarteret Liljan till vänster. En bil parkerad i snövallen.

Tillkomsttid start

1955

Bildnummer

DK K4B 23 55-24 021

Gata

Nygatan

Namn på gatan när bilden togs

Södra Nygatan

Kvarter

Liljan

Stadsdel

Gamla staden

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman