Stadsvy

DK K4B 23 55-24 020.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Korsningen Drottninggatan - Nygatan, kvarteret Diket till vänster. En av Gatukontorets bilar. Snövallar och notera julskyltningen.

Tillkomsttid start

1955

Bildnummer

DK K4B 23 55-24 020

Gata

Drottninggatan

Namn på gatan när bilden togs

Västra Nygatan

Kvarter

Diket

Stadsdel

Gamla staden

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman