Stadsvy

DK K4A 06-41 231_06.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Vändslingan i Haga.

Tillkomsttid start

cirka 1948

Bildnummer

DK K4A 06-41 231_06

Stadsdel

Haga

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman