Stadsvy

DK K4A 06-41 231_02.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Treans spårvagn i korsningen Nygatan - Hörngatan. Kvarteren Djupet i bakgrunden.

Tillkomsttid start

1950-tal

Bildnummer

DK K4A 06-41 231_02

Gata

Nygatan

Namn på gatan när bilden togs

Västra Nygatan

Kvarter

Djupet

Stadsdel

Gamla staden

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman