Stadsvy

DK K4A 06-41 023_18.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Bergslagsgatan vy mot öster. Kvarteren Slubbaren och Pressaren till vänster. Kvarteret Björnen till höger. Man skymtar Wahrens textilfabriker i bakgrunden i kvarteret Järven. Notera extra vagnen kopplad till spårvagnen.

Tillkomsttid start

1945

Bildnummer

DK K4A 06-41 023_18

Gata

Bergslagsgatan

Stadsdel

Marielund

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman