Stadsvy

DK K4A 06-41 023_22.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Ettans spårvagn, Ringlinjen, vid korsningen Nygatan -Kristinagatan. Kvarteren Enen till höger.

Tillkomsttid start

cirka 1953

Bildnummer

DK K4A 06-41 023_22

Gata

Nygatan

Namn på gatan när bilden togs

Södra Nygatan

Kvarter

Enen

Stadsdel

Östantill

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman