Stadsvy

DK K4A 06-41 023_15.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Norrlandsgatan, som idag heter Abel Beckers gata, mot Bråboplan. Till vänster kvarteren Marielund och mittemot Överskäraren. I bakgrunden Bråboplan.

Tillkomsttid start

1945

Bildnummer

DK K4A 06-41 023_15

Gata

Abel Beckers gata

Namn på gatan när bilden togs

Norrlandsgatan

Stadsdel

Marielund

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman