Stadsvy

DK K4A 06-41 023_16.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Norrlandsgatan, som idag heter Abel Beckers gata, mot Bråboplan. En spårvagn emellan kvarteren Marielund och Överskäraren, till höger.

Tillkomsttid start

1945

Bildnummer

DK K4A 06-41 023_16

Gata

Abel Beckers gata

Namn på gatan när bilden togs

Norrlandsgatan

Kvarter

Överskäraren

Stadsdel

Marielund

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman