Stadsvy

DK K4A 08-53 009_05.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Ringlinjen vid spårvagnshållplatsen vid Norr tull på Norra Promenaden.

Tillkomsttid start

1950-tal

Bildnummer

DK K4A 08-53 009_05

Gata

Norra Promenaden

Stadsdel

Nordantill

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman