Stadsvy

DK K4A 06-41 023_10.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Korsningen Östra Promenaden - Lindövägen, vy mot öster. En spårvagn har precis passerat. Längs med Lindövägen, till höger, ser man kvarteren Vallen och Åkern

Bildnummer

DK K4A 06-41 023_10

Gata

Lindövägen

Stadsdel

Oxelbergen

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman