Stadsvy

DK K4A 08-53 009_09.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

En lastbil som åker på Norra Promenaden i höjd med kvarteret Renen.

Tillkomsttid start

1950-tal

Bildnummer

DK K4A 08-53 009_09

Gata

Norra Promenaden

Stadsdel

Marielund

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman