Stadsvy

DK K4B 13 53-61 003.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Kungsgatan med Norr tull. I bakgrunden Kungstorget med några bussar. Notera att polishuset inte är byggt ännu.

Tillkomsttid start

1953

Bildnummer

DK K4B 13-53 61 003

Gata

Kungsgatan

Namn på gatan när bilden togs

Norra Kungsgatan

Stadsdel

Nordantill

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman