Stadsvy

DK K4B 13 53-61 002.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Nedre delen av Kungsgatan, mellan kvarteren Bägaren, till vänster med en byggställning och Norrtull. Norr tull/Kungstorget i bakgrunden.

Tillkomsttid start

1953

Bildnummer

DK K4B 13-53 61 002

Gata

Kungsgatan

Namn på gatan när bilden togs

Norra Kungsgatan

Kvarter

Bägaren

Namn på kvarteret när bilden togs

Krogen

Stadsdel

Nordantill

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman