Stadsvy

DK K4B 13 53-61 001.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Hörnet Kungsgatan - Slottsgatan med kvarteret Bägaren med en skobutik i hörnet. En Volkswagen parkerad på Slottsgatan.

Tillkomsttid start

1953

Bildnummer

DK K4B 13-53 61 001

Gata

Kungsgatan

Namn på gatan när bilden togs

Norra Kungsgatan

Kvarter

Bägaren

Namn på kvarteret när bilden togs

Krogen

Stadsdel

Nordantill

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman