Stadsvy

DK K4B 13 53-60 011.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Ettans spårvagn vid hållplatsen Norr tull. Vy från kvarteret Lammet.

Tillkomsttid start

1953

Bildnummer

DK K4B 13-53 60 011

Gata

Norra Promenaden

Stadsdel

Nordantill

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman