Verksamhet

DK K4B 12 53-27 003.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Gatuarbete vid Norr tull. Korsningen Norra promenaden -Kungsgatan. En vält på vänster sida och det ligger en spårväxel i framkant.

Bildnummer

DK K4B 12-53 27 003

Gata

Norra Promenaden

Stadsdel

Nordantill

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman