Stadsvy

DK K4B 01 45-17 016.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Olai Kyrkogata med kvarteren Spinnrocken och Tulpanen till vänster.

Tillkomsttid start

1945

Bildnummer

DK K4B 01-45 17 016

Gata

Olai Kyrkogata

Namn på gatan när bilden togs

Södra Kyrkogatan

Kvarter

Spinnrocken

Stadsdel

Gamla staden

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman