Stadsvy

DK K4B 01 45-17 015.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

S:t Persgatan åt öster med kvarteret Tulpanen till höger.

Tillkomsttid start

1945

Bildnummer

DK K4B 01-45 17 015

Gata

S:t Persgatan

Namn på gatan när bilden togs

Södra Kyrkogatan

Kvarter

Tulpanen

Namn på kvarteret när bilden togs

Tulpan

Stadsdel

Gamla staden

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman