Stadsvy

DK K4B 01 45-17 006.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Bilden är tagen i korsningen S:t Persgatan - Drottninggatan öster ut med kvarteret Tulpanen till vänster.

Tillkomsttid start

1945

Bildnummer

DK K4B 01-45 17 006

Gata

S:t Persgatan

Namn på gatan när bilden togs

Södra S:t Persgatan

Kvarter

Tulpanen

Namn på kvarteret när bilden togs

Tulpan

Stadsdel

Gamla staden

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman