Stadsvy

DK K4B 01 45-15 007.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

En bild tagen från Kvarteret Oron över mot Kvarteret Gryt.

Tillkomsttid start

1945

Bildnummer

DK K4B 01-45 15 007

Kvarter

Kåkenhus

Stadsdel

Berget

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Östman