Bostadshus

NSA_GL Y 01-009.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Blomska stiftelsen vid invigningen. Huset byggdes av Frans Blom. Han var en
mycket välbärgad grosshandlare. Huset inrymde vid uppförandet bostäder för bland annat kvinnor (män fick inte komma in i huset) som behövde vila upp sig men även för pensionerat tjänstefolk (kvinnor). En blandning av nationalromantik och 20-tals klassicism.

Tillkomsttid start

1919

Bildnummer

GL Y 01-009

Gata

Norra Promenaden 124

Kvarter

Renen 7

Stadsdel

Marielund

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Lidberg

Personrelationer