Vattenverk

NSA_GL Y 01-072.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Objekttyp

Samling

Beskrivning

Vattenreservoaren i Borg, togs i drift 1875

Bildnummer

GL Y 01-072

Kvarter

Stadsäga 6236

Stadsdel

Klockaretorpet

Kommun

Norrköping

Fotograf

Gustaf Lidberg

Personrelationer