Djur

NSA_LS-K01-021.jpg
Bilden får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål.
Ange "Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv plus fotografens namn".

Beskrivning

Villa Kullen, Villan tillhörde och uppfördes av arkitekten Gustaf Paulson, Dödsboet efter honom sålde sedan villan till direktören Sven Andersson, fader till bl.a. tandläkaren Ragnar Almenberg i Norrköping.
Vagn och häst tillhör konsul Otto Åkerman, som själv sitter och kör ekipaget.

Tillkomsttid start

1902

Bildnummer

LS-K01-021

Stadsdel

Lindö

Kommun

Norrköping