GUSTAF LIDBERG

Omslagsbild

Beskrivning

Samlingen omfattar åren 1914 - 1926. Gustaf Lidberg (1887 - 1962) var bosatt i Norrköping under åren 1917 - 1927 och drev där fotoateljén Fotografiska Magasinet. Han sålde även bilder till stadens tidningar.

I samband med Lidbergs flytt från Norrköping övertogs fotografierna av Norrköpings stadsbibliotek. År 2006 överlämnades de till Stadsarkivet. I maj 2016 levererade Göteborgs Stadsbyggnadskontor 19 fotografier av Gustaf Lidberg från Getåolyckan 1918.

Samlingen består av 364 bilder.
Objekttyp: