Samlingar

4 samlingar totalt.

NSA_Ehr 02.jpg

GROSSHANDLARE HELGE EHRENBORG

Samlingen består av ett fotoalbum, till största delen en dokumentation av familjen Ehrenborgs bostad på Bråddgatan. Bilderna är tagna någon gång under den period som familjen bodde på Bråddgatan 10, nämligen åren 1903-1927. Några av bilderna är märkta "1915" på baksidan.
Även några bilder från Sandviken i Krokek ingår.

Grosshandlaren Helge Ehrenborg (1851 - 1929) var framgångsrik i trävarubranschen och hade även många politiska uppdrag i hemstaden.

Samlingen består av 96 bilder och albumet förvaras i Norrköpings stadsarkiv.

Visa objekten i GROSSHANDLARE HELGE EHRENBORG

NSA_LS-K01-001.jpg

AB LINDÖ SÄTERI

Samtliga sjuttio bilder i beståndet härstammar från år 1902. De utgör en dokumentation av Lindöområdet som det såg ut innan dagens stadsdel Lindö tillkom. Bilderna visar bland annat interiörer och exteriörer av villor i området, vyer från ett utsiktstorn och från hamnen.

Fotofirmans namn står instämplat vid varje bild: "Leverin & Co Drottninggatan 61 Stockholm". Uppdragsgivaren är inte med säkerhet känd, men troligen är han Carl Th. Du Rietz, stadsmäklare i Norrköping och drivande kraft i det år 1899 bildade bolaget AB Lindö säteri. Bolaget hade inköpt hemmanen Lindö, Skår och Rosendal med avsikten att exploatera området.

Samlingen består av 70 bilder och bilderna är samlade i ett album vilket förvaras i Norrköpings stadsarkiv.

Visa objekten i AB LINDÖ SÄTERI

NSA_GL Y 03-267.jpg

GUSTAF LIDBERG

Samlingen omfattar åren 1914 - 1926. Gustaf Lidberg (1887 - 1962) var bosatt i Norrköping under åren 1917 - 1927 och drev där fotoateljén Fotografiska Magasinet. Han sålde även bilder till stadens tidningar.

I samband med Lidbergs flytt från Norrköping övertogs fotografierna av Norrköpings stadsbibliotek. År 2006 överlämnades de till Stadsarkivet. I maj 2016 levererade Göteborgs Stadsbyggnadskontor 19 fotografier av Gustaf Lidberg från Getåolyckan 1918.

Samlingen består av 364 bilder.

Visa objekten i GUSTAF LIDBERG

DK K4B 01 45-11 035.jpg

Urval från Drätselkammaren

Ett urval ur samlingen Drätselkammare. Bilder fotograferade av Gustaf Östman på 1940- och 50 talet.

Visa objekten i Urval från Drätselkammaren